معنی و ترجمه کلمه he went his way به فارسی he went his way یعنی چه

he went his way


براه خودرفت ،رفت براه خود،راه خودراپيش گرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها