معنی و ترجمه کلمه he went there in black به فارسی he went there in black یعنی چه

he went there in black


اوبا جامه سياه انجا رفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها