معنی و ترجمه کلمه he wept involuntarily به فارسی he wept involuntarily یعنی چه

he wept involuntarily


بى اختيار گريه کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها