معنی و ترجمه کلمه he whispered me to stay به فارسی he whispered me to stay یعنی چه

he whispered me to stay


سرگوشى( يابنجوا )بمن گفت که بمانم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها