معنی و ترجمه کلمه he will be killed به فارسی he will be killed یعنی چه

he will be killed


کشته خواهدشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها