معنی و ترجمه کلمه he won a high praise به فارسی he won a high praise یعنی چه

he won a high praise


مورد ستايش بسيارواقع شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها