معنی و ترجمه کلمه he wondered at the sight به فارسی he wondered at the sight یعنی چه

he wondered at the sight


ازديدن ان منظره تعجب کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها