معنی و ترجمه کلمه he would take no refusal به فارسی he would take no refusal یعنی چه

he would take no refusal


هيچ حاضر نميشد که تقاضايش رد شود،تن در نميدادکه تقاضايش رانپذيرن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها