معنی و ترجمه کلمه he wrenched his ankle به فارسی he wrenched his ankle یعنی چه

he wrenched his ankle


قوزکش پيچ خورد،غوزکش در رفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها