معنی و ترجمه کلمه head and arm به فارسی head and arm یعنی چه

head and arm


ضربه فنى با فن کمر،هنگام حمله حريف به دو خم دست و سر حريف را گرفته او را مى پيچانيم( کشتى)
ورزش : هنگام حمله حريف به دو خم دست و سر حريف را گرفته او را مى پيچانيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها