معنی و ترجمه کلمه head band به فارسی head band یعنی چه

head band


روسرى( زنانه)،پيشانى بند،(درکتاب )شيرازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها