معنی و ترجمه کلمه head board به فارسی head board یعنی چه

head board


تخته اى که در انتهاى فوقانى چيزى گ ذارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها