معنی و ترجمه کلمه head crash به فارسی head crash یعنی چه

head crash


برخورد فيزيکى نوک خواندن / نوشتن با سطح ديسک ،برخورد نوک خواندن و نوشتن با سطح ضبط شونده يک ديسک سخت که نتيجه اش از دست اطلاعات مى باشد،خرابى هد
کامپيوتر : شکستگى هد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها