معنی و ترجمه کلمه head dip به فارسی head dip یعنی چه

head dip


ورزش : نشستن روى تخته موج و فروبردن سر به موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها