معنی و ترجمه کلمه head down به فارسی head down یعنی چه

head down


ورزش : دور کردن قسمت جلوى قايق از باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها