معنی و ترجمه کلمه head linesman به فارسی head linesman یعنی چه

head linesman


ورزش : داور خط کنارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها