معنی و ترجمه کلمه head of the state به فارسی head of the state یعنی چه

head of the state


رئيس دولت
قانون ـ فقه : نخست وزير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها