معنی و ترجمه کلمه head over heels به فارسی head over heels یعنی چه

head over heels


وارونه ،پشت ورو،نا اميدانه ،عميقا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها