معنی و ترجمه کلمه head per track disk به فارسی head per track disk یعنی چه

head per track disk


کامپيوتر : ديسک با هد هر شيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها