معنی و ترجمه کلمه head pessure به فارسی head pessure یعنی چه

head pessure


علوم هوايى : فشار اعمال شده توسط يک سيال به سبب ارتفاع ستون ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها