معنی و ترجمه کلمه head phone به فارسی head phone یعنی چه

head phone


گوشى بى سيم ،گوشى سر،گوشى تلفن وغيره که بوسيله گيره بر روى گوش ثابت ميشود
الکترونيک : هدفون
علوم نظامى : گوشى کله اى بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها