معنی و ترجمه کلمه head rolling به فارسی head rolling یعنی چه

head rolling


روانشناسى : سر چرخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها