معنی و ترجمه کلمه head sail به فارسی head sail یعنی چه

head sail


بادبان جلو کشتى
ورزش : بادبان جلوى دکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها