معنی و ترجمه کلمه head set به فارسی head set یعنی چه

head set


يک زوج گوشى تلفن وغيره که بوسيله گيره روى سر ثابت ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها