معنی و ترجمه کلمه head spot به فارسی head spot یعنی چه

head spot


ورزش : نقطه اى بين نقطه وسط و کناره شروع بيليارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها