معنی و ترجمه کلمه head stall به فارسی head stall یعنی چه

head stall


قسمت سر،افسار،کله گى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها