معنی و ترجمه کلمه head up به فارسی head up یعنی چه

head up


ورزش : بردن قسمت جلوى قايق بسمت باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها