معنی و ترجمه کلمه head way به فارسی head way یعنی چه

head way


بجلو،پيشرفت ،بلندى طاق ،سرعت ،پيشروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها