معنی و ترجمه کلمه head work به فارسی head work یعنی چه

head work


کار فکرى ،فکر روشن ،زينت مخصوص سنگ سرطاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها