معنی و ترجمه کلمه head-banging به فارسی head-banging یعنی چه

head-banging


سرکوبش
روانشناسى : کوبيدن سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها