معنی و ترجمه کلمه head-knocking به فارسی head-knocking یعنی چه

head-knocking


سرکوبش
روانشناسى : کوبيدن سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها