معنی و ترجمه کلمه head-line به فارسی head-line یعنی چه

head-line


خط بالاى صفحه ،سطردرشت دربالاى صفحه ،طناب ،ريسمان ،عنوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها