معنی و ترجمه کلمه head-money به فارسی head-money یعنی چه

head-money


ماليات سرانه ،جايزه سرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها