معنی و ترجمه کلمه head-on collision به فارسی head-on collision یعنی چه

head-on collision


برخورد رودررو
ورزش : برخورد شاخ به شاخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها