معنی و ترجمه کلمه head-to-head polymer به فارسی head-to-head polymer یعنی چه

head-to-head polymer


شيمى : بسپار سر به سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها