معنی و ترجمه کلمه head-to-tail polymer به فارسی head-to-tail polymer یعنی چه

head-to-tail polymer


شيمى : بسپار سر به دم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها