معنی و ترجمه کلمه headachy به فارسی headachy یعنی چه

headachy


دچارسردرد،سردرد دار،سردرداور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها