معنی و ترجمه کلمه header به فارسی header یعنی چه

header


سرپيام ،سر صفحه ،سرامد،لوله اصلى ،قسمت فوقانى ،يک سرى لوله اگزاست ،اجر کله ،کله( اجر يا سنگ)،سرساز،درساز،سرانداز،شيرچه ،رئيس
علوم مهندسى : اجر کله
کامپيوتر : سرانداز
معمارى : کله
ورزش : سر زن ،شيرجه با سر
علوم نظامى : سردسته هواپيماى شيرجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده