معنی و ترجمه کلمه headfast به فارسی headfast یعنی چه

headfast


طنابى که سرکشتى را با ان به گويه يا باراندازمهارميکنند،مهار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها