معنی و ترجمه کلمه headfirst به فارسی headfirst یعنی چه

headfirst


سربجلو،باکله ،ازسر،سراسيمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها