معنی و ترجمه کلمه headhunting به فارسی headhunting یعنی چه

headhunting


ورزش : خشونت در بازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها