معنی و ترجمه کلمه headily به فارسی headily یعنی چه

headily


ازروى خودسرى ،بتندى ،بدون تامل ،بطور نشئه اور

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها