معنی و ترجمه کلمه heading crossing angle به فارسی heading crossing angle یعنی چه

heading crossing angle


علوم نظامى : زاويه بين سمت مسير هواپيماى رهگير و هواپيماى هدف در لحظه درگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها