معنی و ترجمه کلمه heading hold به فارسی heading hold یعنی چه

heading hold


روش کنترل سمت مسير هواپيما
علوم نظامى : روش ثابت نگهداشتن سمت پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها