معنی و ترجمه کلمه heading select feature به فارسی heading select feature یعنی چه

heading select feature


علوم نظامى : عرشه کمکى براى انتخاب سمت حرکت هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها