معنی و ترجمه کلمه headline به فارسی headline یعنی چه

headline


عنوان ،سرصفحه ،سطر درشت ،در بالاى صفحه ،ريسمان ،طناب
علوم نظامى : طناب سينه ناو
علوم دريايى : طناب سينه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها