معنی و ترجمه کلمه headlong به فارسی headlong یعنی چه

headlong


باکله ،سربجلو،بادست پاچگى ،تند،سراسيمه ،بى پروا،شيرجه رونده ،معلق ،عجول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها