معنی و ترجمه کلمه headmistress به فارسی headmistress یعنی چه

headmistress


مديره ،رئيسه ،خانم مدير،خانم رئيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها