معنی و ترجمه کلمه headquarter به فارسی headquarter یعنی چه

headquarter


ارکان
علوم نظامى : قرارگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها