معنی و ترجمه کلمه headquarters battery به فارسی headquarters battery یعنی چه

headquarters battery


اتشبار ارکان
علوم نظامى : اتشبار قرارگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها